Colofon

Colofon

De verantwoordelijke host van deze website is Ecolog Deutschland GmbH.

Ecolog Deutschland GmbH is een besloten vennootschap (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) opgericht naar Duits recht met statutaire zetel in Düsseldorf. Ecolog Deutschland GmbH is geregistreerd bij het Handelsregister B van Amtsgericht Düsseldorf onder HRB 65967. Ecolog Deutschland GmbH is ook geregistreerd bij Kruispuntbank voor Ondernemingen in België onder nummer 0753.675.647
De algemeen directeuren van Ecolog Deutschland GmbH zijn: Fisnik Demiri
Het BTW identificatienummer van Ecolog Deutschland GmbH in België is: BE 0753.675.647

Het adres en de contactgegevens van Ecolog Deutschland GmbH:
Adres: In der Steele 14, 40599 Düsseldorf, Duitsland
Tel .: +49 (0) 211 6887500
E-mailadres: info@ecolog-international.com

Geschillenbeslechting

Ecolog is verplicht u ervan op de hoogte te stellen dat met betrekking tot de zogenaamde onlinegeschillenbeslechting door de Europese Commissie een hiervoor bestemd onlineplatform beschikbaar wordt gesteld. Dit platform kunt u oproepen via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. In dit verband zijn wij bovendien verplicht u ons e-mailadres mee te delen. Ons e-mailadres is: info@ecolog-international.com.

Ecolog doet steeds haar best om meningsverschillen met de klant m.b.t. bestaande contracten in onderlinge overeenstemming op te lossen. Wij willen u er echter op wijzen dat Ecolog niet verplicht is tot deelname aan een arbitrageprocedure voor consumenten (conform Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)) en dat wij een deelname aan een dergelijke procedure helaas ook niet aanbieden.

Aansprakelijkheid voor inhoud

Als serviceverlener zijn we verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina’s, als serviceverlener zijn we niet verplicht om informatie van derden te controleren die wordt verzonden of opgeslagen, of om zaken of omstandigheden te onderzoeken die duiden op illegale activiteiten.

Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie onder de algemene wetgeving blijven gelden. Aansprakelijkheid in dit verband is alleen mogelijk vanaf het moment dat we kennis nemen van een specifieke juridische overtreding. Zodra we ons bewust worden van dergelijke juridische overtredingen, zullen we deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze inhoud van derden. De respectieve aanbieder of exploitant van de pagina’s is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina’s. De gelinkte pagina’s zijn op het moment van linken gecontroleerd op mogelijke juridische overtredingen. Er is geen illegale inhoud gevonden op het moment dat de link werd gemaakt.

Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina’s is echter niet redelijk zonder concreet bewijs van een overtreding van de wet. Als we ons bewust worden van juridische overtredingen, zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrechten

De inhoud en werken op deze pagina’s gemaakt door de websitebeheerder zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Het dupliceren, verwerken, verspreiden en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht vereist de schriftelijke toestemming van de respectievelijke auteur of maker. Downloads en kopieën van deze website zijn alleen toegestaan ​​voor privé, niet-commercieel gebruik.

Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Met name inhoud van derden wordt als zodanig gemarkeerd. Mocht u desondanks een inbreuk op het auteursrecht opmerken, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Zodra we kennis nemen van juridische overtredingen, zullen we dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.